Ny lovgivning om refinansieringsrisiko

Med henblik på at adressere refinansieringsrisikoen ved salg af obligationer til finansiering/refinansiering af lån med længere løbetid end de bagvedliggende obligationer vedtog Folketinget den 19. marts 2014 ændringer til lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. og lov om finansiel virksomhed (Lov nr. 244)

For F1-lån trådte ændringerne i kraft pr. 1. april 2014, mens reglerne for længere F-lån og lån baseret på variabelt forrentede obligationer trådte i kraft pr. 1. januar 2015.

Lovændringen indfører dels regler ved meget kraftige rentestigninger (+ 5 procentpoint) ved refinansiering af obligationer med op til 2 års løbetid (rentetrigger), dels regler ved manglende afsætning af obligationer i forbindelse med refinansiering af lån (fejlet refinansiering). I begge tilfælde er løsningen baseret på en forlængelse af de eksisterende obligationer.

Endelig er der med loven skabt klarhed over, hvad der vil være gældende i en konkurssituation for obligationer og lån, hvor løbetiden på lånet er længere end løbetiden på de bagvedliggende obligationer.

På den baggrund har DLR åbnet nye F1-F2 fondskoder med betegnelsen "IT" (interest trigger), og nye F3-F5 fondskoder med betegnelsen "RF" (refinancing failed). DLRs CIBOR/CITA-baserede variabelt forrentede obligationer til finansiering af RT-Kort lån åbnet efter 1. juli 2014 er ligeledes omfattet af lovbestemt løbetidsforlængelse ved fejlet refinansiering.

Rentetriggere for DLRs obligationer omfattet af de nye bestemmelser oplyses på DLRs website forud for afholdelse af rentetilpasningsauktioner: /rentetilpasningsauktioner arrow3

De danske realkreditudstedere har i fællesskab udarbejdet følgende informationsmateriale om lovændringerne (på engelsk): Overview of the new Danish covered bond legislation addressing refinancing risk arrow3

Kontakt IR

Pernille Lohmann

Head of IR and Rating

33 42 08 74 - pel@dlr.dk