DLRs rentetilpasningsauktioner

DLR Kredit afholder auktioner over rentetilpasningsobligationer i henholdsvis februar, august og november i forbindelse med refinansiering af rentetilpasningslån (RT-lån) primo april, primo oktober og primo januar. I maj afholdes auktioner over variabelt forrentede obligationer i forbindelse med refinansiering af RT-Kort lån primo juli.

Rentetriggere

Særligt dækkede obligationer, der har en kortere løbetid end de bagvedliggende lån, er omfattet af lov om regulering af refinansieringsrisiko. Ved fejlet refinansiering kan løbetiden på obligationerne forlænges med 1 år ad gangen. Obligationer med en løbetid på op til 2 år kan derudover forlænges, hvis renten stiger mere end 5 procentpoint fra sidste refinansiering. DLR har med baggrund i de seneste refinansieringer fastsat følgende rentetriggere:

ISIN Navn Effektiv rente ved seneste rentetilpasing Rentetrigger baseret på effektiv rente ved seneste rentetilpasing
DK00063488341% jan B 2021 IT-1 (DKK)-0,55%4,45%
DK00063491391% jan B 2021 IT-1 (EUR)-0,31%4,69%
DK00063468951% jan B 2021 IT-2* (DKK)-0,42%4,58%
DK00063470001% jan B 2021 IT-2* (EUR)-0,23%4,77%

* Rentetriggeren er baseret på den effektive rente på en tilsvarende obligation med samme restløbetid 11-14 måneder tidligere


Kontakt IR

Jakob Olsson

Head of Rating & IR

33 42 07 06 - jko@dlr.dk