SDO lovgivning

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (særligt dækkede obligationer, SDO) blev vedtaget af Folketinget 29. maj 2007.

Betænkning arrow3

Lovforslag arrow3